تبلیغات
تاریخ و جغرافیا - هیئت
علمی است که در باره احوال ستارگان از نظر وضع  آن ها نسبت به یکدیگر و شکل آنها و قوانین ثابت آنها گفتگو می کند . منبع : فرهنگ بزرگ گیتا .گرآوری و ترجمه : مهندس عباس جعفری .


تاریخ : سه شنبه 30 مهر 1392 | 06:38 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات