تبلیغات
تاریخ و جغرافیا - ماه های شمسی { نام ، تعداد روزها و لقب آنها }
فروردین 31 روز چمن - اردیبهشت31 روز   گل آور - خرداد 31روز جان پرور  - تیر 31 روز گرما خیز - مرداد 31 روز آتش بین - شهریور 31 روز جهان بخش - مهر 30 روز دژم خوی - آبان 30 روز باران ریز - آذر 30 روز اندوهگین - دی 30 روز ماده - بهمن 30 روز  برف آور - اسفند 29 روز مشکین فام . منبع : اطلاعات عمومی پیام . گردآورنده : دکتر سید محمود اختریان . چاپ دوازدهم .  


تاریخ : سه شنبه 23 مهر 1392 | 11:31 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات