تبلیغات
تاریخ و جغرافیا - میرزا کوچک خان { مقتول به سال 1300 ه . ش }
میرزا کوچک خان جنگلی از مجاهدین برجسته و از آزادیخواهان پاکباز ایران است . وی از مردم گیلان است که از سوئی با حکومت مرکزی و از سوی دیگر با نفوذ بلشویک ها در شمال ایران می جنگید . سردار جنگل در 1300 ه .ش بوسیله حکومت مرکزی با حیله و نیرنگ در جنگل به  قتل رسید . منبع : اطلاعات عمومی پیام . گردآورنده : دکتر سید محمود اختریان . چاپ دوازدهم . 


تاریخ : سه شنبه 16 مهر 1392 | 10:59 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات