تبلیغات
تاریخ و جغرافیا - افشین
نام اصلی وی خیذر بن کاووس و از شاهزادگان ایرانی بود ، وی درزمان معتصم خلیفه عباسی از مقربان درگاه وی بود اما به علت علاقه ای که به ایران داشت با مازیار و بابک در بر انداختن حکومت عباسی می کوشیده اما به علت ترس از خلیفه عباسی به جنگ بابک رفت و با حیله او را گرفتار و به بغداد فرستاد و همانگونه که رسم خلفای مزور است وی را نیز به سال 225 به دستور معتصم به قتل رساندند . منبع : اطلاعات عمومی ، پیام . گردآورنده :دکتر سید ممود اختریان .چاپ دوازدهم .


تاریخ : شنبه 6 مهر 1392 | 06:44 ق.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات