تبلیغات
تاریخ و جغرافیا - آشور بانی پال { 668 - 633 ق . م }
مقتدرترین سلطان تمدن آشوری در بین النهرین می باشد . مرکز حکومت وی در شهر نینوا بوده است . وی با داشتن خلق و خوی جنگجوئی به کتاب علاقه وافری داشت و دارای کتابخانه ای از الوا ح گلی بوده است . از فتوحات زمان وی تسخیر بابل و فتح مصر  فتح ایلام و ویران ساختن شهر شوش را می توان نام برد . منبع اطلاعات عمومی پیام . گردآورنده : دکتر سید محمود اختریان . چاپ دوازدهم .


تاریخ : پنجشنبه 4 مهر 1392 | 06:32 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات