تبلیغات
تاریخ و جغرافیا - فرسنگ
از مقیاس های سنجش طول در ایران که امروزه برابر 6 کیلومتر محسوب می شود . فرسنگ که ظاهرا" کلمه ای از ریشه پارتی است ،مقیاسی  برای فاصله  بر حسب زمان بوده است .و به فاصله ای که یک پیاده در طول یک ساعت می پیماید گفته می شود . منبع : فر هنگ بزرگ گیتا شناسی . گرد آوری  و ترجمه : مهندس عباس جعفری .تاریخ : یکشنبه 17 شهریور 1392 | 06:37 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات