تبلیغات
تاریخ و جغرافیا - دشتبان
نگهبان دشت ،پاسبان کشتزار و مزرعه ،مامور محلی ده که وظیفه او حفاظت مزا رع  دهقانان از ویرانی و دستبرد این و آنست .در بعضی نقاط ایران دشتبان  امور آبیاری را نیز سر پرستی می کند .منبع :فرهنگ بزرگ گیتا شناسی .گردآوری و ترجمه : مهندسعباس جعفری .تاریخ : پنجشنبه 14 شهریور 1392 | 08:59 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات