کسانیکه از من متنفرند سپاسگذارم .آنها مراقوی ترمیکنند.از کسانیکه مرادوست دارند ممنونم.آنهاقلب مرا بزرگ میکنند.از کسانیکه مراترک میکنند متشکرم.آنان به من می آموزندکه هیچ چیز تاابدماندنی نیست.ازکسانیکه بامن میمانندسپاسگذارم آنان به من معنای دوست واقعی رانشان میدهند.(کوروش کبیر)


تاریخ : پنجشنبه 11 مهر 1392 | 09:03 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات
اصطلاحی است در جغرافیای شهری و ترابری به مهفوم سهولت و یا اشکال در حرکت و جابجائی میان نقاط گوناگون ،مانند مرکز شهر و حومه آن ویا پایتخت و نقاط مختلف یک کشور .منبع :فرهنگ بزرگ گیتا شناسی .گرداوری و ترجمه :مهندس عباس جعفری .چاپ دوم :مرداد ماه 1372.
 تاریخ : دوشنبه 14 بهمن 1392 | 10:13 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات
 گذشته را نمی تان برگرداند ،ولی برای ساختار آینده ءاطمینان بخش ،باید از گذشته عبرت گرفت . اندرز چ
ینی .حکمت زندگی دریافتن آرمان است ،وآن را بر آرزوهای شخصی ترجیح دادن ،بخاطر آن زندگی کردن و بخاطر آن مردن . کازانتزاکیس یونانی . خرابی کشور از دو چیز است :نخست ،نداشتن مردان شایسته ،دوم نبودن آنها بر سر کارهای شایسته . سیاست یعنی تشخیص ممکن از غیر ممکن . بیسمارک . مست ومغرور از قدرتی که موفقیت های ظاهری نصیبم کرده بود ،آنها یی را که از اعمالم انتقادمی نمودند سرکوب کردم .من، از اینجا شکست خوردم نه از جنگ مسکو .ناپلئون بناپارت .برگرفته از کتاب تاریخ بیست و پنج ساله ایران تالیف :سرهنگ غلامرضا نجاتی .چاپ سوم.1371تاریخ : دوشنبه 16 دی 1392 | 11:05 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات
بزرگان کوفه که زرق و برق دنیا را خورده بودند و به مال و منال دنیا دلبسته بودند و اسیر شوکت ، جاه ومقام شده بودند در کربلا بیش از هر کس دیگری به امام حسین علیه السلام زم زبان زدند نظیر شم بن ذی الجوشن ، شبث بن ربعی ، عمر و بن حجاج زیبدی ، عبداله حوزه و ابن سعد ، امام و یارانش را آزرده ساختند . با این همه امام (ع) از اینان شکوه وشکایت به خداوند نکرد اما وقتی  سر سپردگان اموی در روز عاشورا در میان انبوه کوفیان شایع کردند : مطابق شرع اسلام چ
ون حسین (ع) بر علیه خیفه قیام کرده کشتن او واجب است !! این حرکت دردناکترین  رویداد زندگی حسین (ع) پسر علی مرتضی است . امام حسین (ع)پس از پایان گفتارش که گذشت دست بهسوی آسما بلند کرد و گفت :(( خدایا قطرات باران را از آنان فروبند ،و بر آنها سالیانی سخت مانند سالهای یوسف بگذاران و غلام ثقفی (مختار ) را بر آنان مسلط گردان تا ب کاسه تلخ ذل سیرابشان سازد وکسی را در میانشان بدون مجازات نگذارد ،در مقابل قتل ، قتلشان برساند ودر مقابل ضرب ، آنان را بزند و از آنان انتقام من و انتقام خاندان و انتقامیارانم را بگیرد . زیرا اینان ما را تکذیب کردند و در مقابل دشمن دست از یاری ما برداشتند وتویی پروردگار ما ،به تو توکل کردهایم و برگشت ما به سوی تواست . )) منبع امام حسین (ع) در آیینه تاریخ . نوشته :بدر تقی زاده انصاری . نوبت چاپ اول .
تاریخ : چهارشنبه 20 آذر 1392 | 09:36 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات
گودالی که پیرامون شهرهای قدیمی و یا بنا های نظامی حفر شده باشد . در روزگار گذشته خندق ها معمولا از آب پر می کردند تا شهر ویا تاسیسات نظامی را از خطر مهاجمان احتمالی مصون دارند . واژه خندق در اصل به زبان فارسی بوده وآن را کندک می گفتند . منبع : فرهنگ بزرگ گیتا شناسی . گردآوری و ترجمه : مهندس عباس جعفری . 


تاریخ : یکشنبه 17 آذر 1392 | 11:19 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات
علی (ع) ،اولین نوجوان موحد - در تاریخ اسلام و سیرهء نبوی آمده است که اولین کسی که از مردان به پیامبر (ص) پیوست ، (( علی )) (ع ) بود که در آن هنگام13 سال بیشتر نداشت ، یعنی در آغاز نوجوانی خود بود . - داوود ( ع ) ، قهرمان 13 ساله - حکایت موثر وعبرت انگیز دیگر که نوجوانان را مجذوب الگو های راستین و واقعی می نماید ، داستان حضرت ((داوود )) (ع) است که در پیکار ی سهمگین که هیچ کس یارای مباره با جالوت را نداشت به نیروی ایمان و شهامت ذاتی و توکل بر خدای ، پای در راه مبارزه نهاد و او را از بین برد . خداوند نیز به پاداش این امر بزرگ او را دو مقام فرمانروایی وفرزانگی بخشید . منبع : دنیای نوجوان . تالیف : دکتر محمد رضا شرفی .چاپ چهارم بهار 1376.  


تاریخ : یکشنبه 10 آذر 1392 | 08:45 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات
 زیبایی مرد ، شیوایی سخن اوست . حضرت محمد (ص) - وقتی مشکلی پیش آمد آن را خیلی ساده  دعا وار با خدا در میان بگذارید .نورمن وینسنت پیل - خوش رویی نشانه هوش فراوان است . آنتونی رابینز - اعمال هر کس به مراتب با صد ای بلندتری از گفته هایش حرف میزند .دی آنجلیس - با خوبان همنشین شو. جکسون براون -  خواستن تنها ،چیزی را تغییر نمی دهد . جی . دونالد والتر - هر یک از ما به روش خودمان ودر کار خودمان می توانیم یک نابغه باشیم . مارک فیشر
همیشه به سلامتی کامل ،خوشبختی ، آرامش ، فراوانی و هدایت الهی فکر کنید . ژوزف مورفی . اگر از خطا های خود درس نگیریم ، ممکن است در آینده آنها را تکرار کنیم . رابینز  - من دیده ام که درجه سعادت اشخاص بستگی به اراده و میل خود آنها دارد .آبرهام لینکلن .
تاریخ : جمعه 8 آذر 1392 | 09:14 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات
بیشتر مدت سلطنت این پادشاه به جنگ با رومیان و قلع و قمع کردن طوایف هیاطله و خزر گذشت .وی  همچنین شاهزادگان یمن را دربرابر ابرهه پادشاه حبشه یاری کرد ، در جنگ با ژوستینین امپراطور روم به سختی او را شکست داد . در گرجستان و ارمنستان به فتوحاتی نائل آمد . سیطره فرمانروائی وی از تیسفون تا ماوراءالنهر بوده است . منبع : اطلاعات عمومی پیام . گردآورنده : دکتر سید محمود اختریان .
چاپ دوازدهم .

 

 


تاریخ : چهارشنبه 29 آبان 1392 | 08:49 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات
1- منع آب ( نه تنها بر حریف بلکه بر اطفال و کودکان ) . 2- کشتن اطفال ، خصوصا" در برابر دیدگان مادر و خواهر و عمه ،نظیر قضیه که له قرطان. ( دوگوشواره داشت .) 3- برهنه کردن بدن امام حسین (ع )  به واسطه طمع در لباسهای آن حضرت . 4- ریختن بر سر زنها و کندن حٌلی و زیور از بدن آنها . 5- سنگباران و تیر باران کردن آن عدهء قلیل . 6- شماتتهای لاذع.(شماتتهای نیش دار و گزنده .) 7 - سر شهید به گردن اسب آویختن . 8 - سبودشنام . 9 - اسب تاختن بر بدن آن حضرت . 10 - تنگ گرفتن بر اسیران و زدن آنها و سوار کردن آنها بر شتران بی جهاز . 11 - غل کردن بیمار ( امام سجاد (ع ) ) 12  - مقابل کردن سر ها و اسرا . 13 -جای بد به اسیران دادن . 14- شماتت به اسیران داغدیده . 15 - جسارت به سر مقدس و دندانهای مقدس . 16 - کشتن زن (مادر وهب ) 17  -  عبور دادن اسیران از قتلگاه .18 - آتش زدن به خیام در شبی که اسرا باید هنوز بمانند و بسر برند . 19 - نان و غذا ندادن به اطفال به طوری که اطفال معصوم از دست مردم نان و خرما می گرفتند و ام کلثوم مانع می شد .منبع : حماسه حسینی . نوشته : متفکر شهید استاد شهید مرتضی مطهری چاپ سی و ششمآذر 1383 جلد دوم .
 
تاریخ : جمعه 24 آبان 1392 | 02:03 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات
الف - مجمع عمومی  ب - شورای امنیت -  ج - شورای اقتصادی و اجتماعی - د - دیوان بین المللی دادگستری - ه - دبیر خانه . منبع اطلاعات عمومی پیام . گردآورنده : دکتر سید محمود اختریان .چاپ دوازدهم . 


تاریخ : جمعه 17 آبان 1392 | 08:13 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات
منطقه ویا زمینی در داخل یک شهر که معمولا با گلکاری و درختکاری و
چمن کاری تزیین شده وبرای تفریح و استراحت مردم اختصاص داده شده باشد .منبع : فرهنگ بزرگ گیتا شاسی . گردآوری و ترجمه : مهندس عباس جعفری.

 
 

  
 


تاریخ : پنجشنبه 16 آبان 1392 | 07:34 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات
این سازمان رسما در 1945 م در سانفرانسیسکو تشکیل و نمایندگان پنجاه کشور در آن عضویت یافتند، بزرگترین ضربه ای که در این سال به این سازما ن خورد حق وتو بود که 5 کشور امر یکا ، روسیه ،چین ،انگلستان ، و فرانسه برای خود قائل شدند ، سازمان ملل از سال 1946 به نیویورک منتقل و عملا شروع بکار کرد . هدف این سازمان حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه میان ملل و همکاری در حل و فصل اختلافات بین ملل می باشد . منبع : اطلاعات عمومی پیام . گردآورنده : دکتر سید محمود اختریان . چاپ دوازدهم.
 

 


تاریخ : دوشنبه 13 آبان 1392 | 08:12 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات
فیلسوفی بود که در 550 ق .م در چین متولد شد . عقاید او شبیه بودا می باشد . بیشتر پیروان این دین در چین ساکنند و شهر مقدس آنها لهاسا است . منبع : اطلاعات عمومی پیام . گردآورنده : دکتر سید محمود اختریان .چاپ دوازدهم. 


تاریخ : جمعه 10 آبان 1392 | 08:47 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات
 یا برهمائی بیشتر در هند رایج است و معتقد به بازگشت ارواح در حیوانات می باشند . کتاب مقدس هندوها ودا نام دارد .منبع : اطلاعات عمومی پیام . گردآورنده : دکتر سید محمود اختریان . چاپ دوازدهم .


تاریخ : جمعه 10 آبان 1392 | 08:40 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات
سوزشی که در نتیجه دست زدن به فلزاتی که در سرمای زیر صفر قرار گرفته اند به انسان دست دهد . علت این سوزش از دست دادن ناگهانی گرمای دست در نقطه تماس است.منبع : فرهنگ بزرگ گیتا شناسی . گردآوری و ترجمه : مهندس عباس جعفری .
تاریخ : سه شنبه 7 آبان 1392 | 09:26 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات
گوتا ما بودا از شاهزادگان هند بود که از علائق دنیوی خود را کنار کشید و مدتها به راهنمائی و ارشاد مردم پرداخت آرامش درون ، از خود گذشتگی ، جدال با نفس از رئوس افکار بودا می باشند . پیروان این دین بیش از یک و نیم میلیارد نفر می باشند که در چین و آسیای شرقی متمرکزند . منبع : اطلاعات عمومی پیام.گردآورنده :دکتر سید محمود اختریان .
چاپ دوازدهم .

تاریخ : سه شنبه 7 آبان 1392 | 09:12 ب.ظ | نویسنده : سید حسین صفوی | نظرات

تعداد کل صفحات : 15 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...